Skip links

Voor 3 jaar ISO 27001 gecertificeerd

Barendrecht, juni 2023

Geachte heer Van der Slot,

Graag delen wij u mede dat op basis van de door DigiTrust uitgevoerde her-certificering audit uw certificering tegen de norm ISO 27001 wordt gecontinueerd. Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking opgevraagd bij de auditor.

Het doel van de her-certificatieaudit was het beoordelen/vaststellen van:

• de doeltreffendheid van uw managementsysteem als geheel in het licht van interne en externe veranderingen en de voortdurende relevantie en toepasbaarheid ervan binnen het toepassingsgebied van uw certificatie;

• aantoonbare betrokkenheid om de doeltreffendheid en verbeteringen van het managementsysteem te behouden, teneinde de algehele prestatie van het managementsysteem te verhogen;

• doeltreffendheid van uw managementsysteem met betrekking tot het realiseren van uw doelstellingen en de beoogde resultaten van het managementsysteem.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
A. v. O.
Certificatiemanager