Skip links

ISO27001 certificaat verlengd.

Onlangs is door de externe auditor Digitrust vastgesteld dat FuTec wederom voldoet aan de eisen welken gesteld worden aan het ISO27001 certificaat. Het ISO27001 certificaat is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm specificeert o.a. een groot aantal eisen welke betrekking hebben op de algemene bedrijfsrisico’s van FuTec en hoe wij omgaan met procesmatige implementatie, beveiliging en onderhoud van een informatiebeveiligingssysteem. In ons Information Security Management System (ISMS) hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met informatiebeveiliging.