Categorie op Blog berichten

NEN 7510

NEN 7510

Afgelopen 14 en 15 juni 2021 is door de heer E. B. van onze organisatie DigiTrust de audit NEN 7510 bij jullie uitgevoerd.

Op basis van deze audit zijn wij verheugd FuTec Systems B.V. het certificaat NEN 7510-1:2017+A1:2020 nl te kunnen toekennen.
Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking opgevraagd.

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Onlangs is de controle-audit uitgevoerd inzake NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 nl.

Bij het uitvoeren van deze audit is vastgesteld dat u voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld en zijn getoetst bij de controle-audit.

Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking opgevraagd.
Het doel van de controle-audit was vast te stellen of uw managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is.

Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:
• interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
• algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
• openstaande verbeteracties;
• voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
• preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
• veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
• het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden van personeel.

Huisartsen West-Brabant, de basis op orde.

Na een intensief selectietraject voor het ICT-project ‘de basis op orde’ is FuTec Systems BV gekozen als ICT-partner voor de leden van HCWB – Huisartsencoöperatie West-Brabant.  Het project ‘de basis op orde’ is ontstaan doordat digitalisering/ICT sterk toeneemt in de praktijk en huisartsen door toenemende werkdruk vaak te weinig tijd hebben om invulling te geven aan alle actuele ICT-thema’s.

HCWB en FuTec Systems ondersteunen de praktijken om de kwaliteit van de ICT te borgen met als focuspunten:

1.           Veiligheid

2.           Continuïteit

3.           Beschikbaarheid.

Ondertussen is het project gestart en zullen de eerste praktijken binnenkort geïnventariseerd worden. Wij willen onze dank uitspreken naar Robin Verhoog en HCWB voor deze unieke samenwerking. #debasisoporde

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 088 – 130 8 130, email verkoop@futec.nl

ISO27001 certificaat verlengd.

Onlangs is door de externe auditor Digitrust vastgesteld dat FuTec wederom voldoet aan de eisen welken gesteld worden aan het ISO27001 certificaat. Het ISO27001 certificaat is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm specificeert o.a. een groot aantal eisen welke betrekking hebben op de algemene bedrijfsrisico’s van FuTec en hoe wij omgaan met procesmatige implementatie, beveiliging en onderhoud van een informatiebeveiligingssysteem. In ons Information Security Management System (ISMS) hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met informatiebeveiliging.

Tetra gaat samenwerking aan met hosting via FuTec Systems BV uit Barendrecht


De softwareleverancier Tetra die met Bricks softwareproducten onder andere de huisartsen en apothekers bedient, heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met hostingleverancier FuTec Systems uit Barendrecht.
Huisartsen die hun hosting via FuTec hebben lopen kunnen nu op een laag drempelige manier overstappen op Bricks Huisarts. Vaak geeft zo’n omzetting voor een huisarts veel stress. Doordat de overstap wordt begeleid door partijen met jarenlange ervaring in huisartsenautomatisering kan de praktijk uitgaan van een soepele overstap. Meer informatie over Bricks Huisarts en Tetra kunt u vinden op www.tetra.nl

FuTec Systems
FuTec is voortgekomen uit een HIS-keuze traject begin jaren 90 via de Gemeente Rotterdam (het PHAR traject). Daarbij werden destijds de huisartsen voorzien van Elias en MicroHIS. De technische ondersteuning werd toen door de club techneuten van het PHAR project uitgevoerd en ondersteund. Hieruit is later FuTec geboren die de ondersteuning en uitbreiding technisch  heeft voortgezet nadat het project werd beëindigd. Inmiddels is FuTec niet meer weg te denken en doen zij nog steeds veel huisartsenautomatisering. Een compleet pakket dienstverlening waaronder advisering, hosting, lokaal beheer, verbindingen, en VoIP telefonie. Tetra is verheugd dat FuTec nu ook Bricks huisarts (TetraHIS) gaat ondersteunen en hosten. Daarbij is het goed te weten dat FuTec ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd is. Meer informatie over FuTec kunt u vinden op www.futec.nl . U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088-130 8 130 en via de mail naar verkoop@futec.nl

Eerste Bricks huisartsenpraktijk met hosting bij FuTec is al over.
Huisartsenpraktijk Blijdorp in Rotterdam heeft met haar nieuwe praktijkhouder gekozen voor Bricks Huisarts. Daar deze praktijkhouder meerdere praktijken heeft, was voor hem de keuze voor hosting van Bricks een logische. FuTec Systems gaat deze hosting verzorgen. Per 27 augustus zijn de gegevens vanuit Medicom geconverteerd naar Bricks Huisarts.

VoIP koppeling MicroHIS

Het heeft enige tijd geduurd, maar inmiddels werk de VoIP koppeling met MicroHIS.
Dat wil zeggen als er een patiënt belt met een nummer wat herkend wordt in de database zal MicroHIS een scherm tonen met de patiënt gegevens.

Voor meer informatie informeert u bij onze afdeling verkoop op 088-1308130

Beschikt u al over de FMD barcodescanner?

Zoals wellicht reeds bij u bekend, moet elke verpakking van een recept plichtig geneesmiddel in Europa vanaf 2019 een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Apotheekmedewerkers mogen dan alleen nog medicijndoosjes met geldige serienummers uitgeven. Dit is een maatregel tegen vervalsing uit de Falsified Medicines Directive (FMD) van de Europese Commissie. 

Voor het eenvoudig administreren van de unieke serienummers kunt u gebruik maken van een barcodescanner. Met de Honeywell Voyager 1400G barcodescanner á € 139,95 inclusief verzendkosten kunt u direct aan de slag! De barcodescanner is zelf te installeren, behoeft alleen een vrije USB aansluiting en is zeer eenvoudig in gebruik.

HONEYWELL VOYAGER 1400G

Mocht u gebruik willen maken van onze aanbieding dan kan dat door middel van een reactie op deze e-mail of telefonisch 088-1308130 optie 2/verkoop.

De vermelde prijs is exclusief BTW.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Multifactor-authenticatie bij FuTec Systems B.V.

Multifactor-authenticatie bij FuTec Systems B.V.

Het enkel inloggen met een wachtwoord en gebruikersnaam is niet meer voldoende, een wachtwoord kan namelijk makkelijk worden onderschept en misbruikt door cybercriminelen. Om dit te voorkomen gebruiken steeds meer particulieren en bedrijven de multifactor-authenticatie, waarbij een gebruiker meerdere stappen moet ondergaan voordat er toegang wordt verleend.

Het bekendste voorbeeld van multifactor-authenticatie kennen we allemaal: de pinpas (iets wat je hebt) en de pincode (iets wat je kent). Voor de toegang tot onze hosting omgeving gebruiken wij de afgelopen jaren ook multifactor-authenticatie: de inlognaam en wachtwoord (iets wat je kent) en de token (iets wat je hebt).

Waar externe toegang tot onze hosting omgeving in het verleden alleen mogelijk was in combinatie met een VPN client toepassing zijn we een aantal jaren geleden overgestapt naar een token oplossing waardoor de toegang veiliger, flexibeler en eenvoudiger werd. Door een evenwicht te vinden en eenvoud en veiligheid ervaren klanten het gemak om altijd en overal te kunnen beschikken over alle informatie en toepassingen.

De multifactor-authenticatie brengt veel voordelen met zich mee. Als ondernemer in de zorg wilt u er natuurlijk zonder zorgen vanuit kunnen gaan dat patiëntengegevens goed beschermd en altijd beschikbaar zijn. Zo sprak één van onze servicedesk medewerkers recentelijk met een klant die haar waardering uitsprak over het feit dat ze sinds de overgang naar onze hosting omgeving eindelijk zonder zorgen op wintersport vakantie was geweest. Zelfs bovenop de hoogste skipiste kon zij haar informatie raadplegen in geval van nood.

FuTec Systems als Full Service Provider

FuTec Systems als Full Service Provider

De afgelopen jaren zijn de software leveranciers in de zorg ook de hosting gaan bieden van hun informatie systeem op basis van Software as a Service (SaaS).

De kenmerken van de diensten van een SaaS zijn: 

  • De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan.
  • De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de ASP / SaaS-aanbieder. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privénetwerk.
  • De aanbieder verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, en dergelijke.

Op zich een positieve ontwikkeling in het kader van ontzorging van de zorgverleners maar daarmee is slechts een deel van de ICT geregeld.

Als Full Service Provider verzorgt FuTec Systems naast SaaS ook de overige ICT zaken zoals de verbinding, de beveiliging en de apparatuur inclusief het beheer voor desgewenst een vaste prijs per maand. Met deze opzet is kan een zorgverleners rekenen op een complete ICT ontzorging.


1 2