Skip links

Voor 3 jaar ISO 27001 gecertificeerd

Barendrecht, juni 2023 Geachte heer Van der Slot, Graag delen wij u mede dat op basis van de door DigiTrust uitgevoerde her-certificering audit uw certificering tegen de norm ISO 27001 wordt gecontinueerd. Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter

Ook de komende 3 jaar weer NEN 7510 gecertificeerd

Barendrecht, juni 2023 Geachte heer Van der Slot, Graag delen wij u mede dat op basis van de door DigiTrust uitgevoerde her-certificering audit uw certificering tegen de norm NEN7510 wordt gecontinueerd. Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking

GZN acceptatie verleend

Recent is FuTec Systems BV wederom als Goedbeheerd Zorgnetwerk (GZN) leverancier geaccepteerd door VZVZ. Goedbeheerde Zorgnetwerken (GZN’en) brengen een beveiligde verbinding tot stand tussen dezorgsystemen van zorgaanbieders en het Landelijk Schakelpunt (LSP).

NEN 7510

Afgelopen 14 en 15 juni 2021 is door de heer E. B. van onze organisatie DigiTrust de audit NEN 7510 bij jullie uitgevoerd. Op basis van deze audit zijn wij verheugd FuTec Systems B.V. het certificaat NEN 7510-1:2017+A1:2020 nl te kunnen toekennen.Bij het toekennen van

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Onlangs is de controle-audit uitgevoerd inzake NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 nl. Bij het uitvoeren van deze audit is vastgesteld dat u voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld en zijn getoetst bij de controle-audit. Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie

Huisartsen West-Brabant, de basis op orde.

Na een intensief selectietraject voor het ICT-project ‘de basis op orde’ is FuTec Systems BV gekozen als ICT-partner voor de leden van HCWB – Huisartsencoöperatie West-Brabant.  Het project ‘de basis op orde’ is ontstaan doordat digitalisering/ICT sterk toeneemt in de praktijk en huisartsen door toenemende

ISO27001 certificaat verlengd.

Onlangs is door de externe auditor Digitrust vastgesteld dat FuTec wederom voldoet aan de eisen welken gesteld worden aan het ISO27001 certificaat. Het ISO27001 certificaat is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm specificeert o.a. een groot aantal eisen welke betrekking hebben op de algemene

Tetra gaat samenwerking aan met hosting via FuTec Systems BV uit Barendrecht

De softwareleverancier Tetra die met Bricks softwareproducten onder andere de huisartsen en apothekers bedient, heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met hostingleverancier FuTec Systems uit Barendrecht.Huisartsen die hun hosting via FuTec hebben lopen kunnen nu op een laag drempelige manier overstappen op Bricks Huisarts. Vaak geeft zo’n

VoIP koppeling MicroHIS

Het heeft enige tijd geduurd, maar inmiddels werk de VoIP koppeling met MicroHIS.Dat wil zeggen als er een patiënt belt met een nummer wat herkend wordt in de database zal MicroHIS een scherm tonen met de patiënt gegevens. Voor meer informatie informeert u bij onze