Skip links

NEN 7510

Afgelopen 14 en 15 juni 2021 is door de heer E. B. van onze organisatie DigiTrust de audit NEN 7510 bij jullie uitgevoerd. Op basis van deze audit zijn wij verheugd FuTec Systems B.V. het certificaat NEN 7510-1:2017+A1:2020 nl te kunnen toekennen.Bij het toekennen van

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Onlangs is de controle-audit uitgevoerd inzake NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 nl. Bij het uitvoeren van deze audit is vastgesteld dat u voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld en zijn getoetst bij de controle-audit. Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie