Archief op 2021

NEN 7510

NEN 7510

Afgelopen 14 en 15 juni 2021 is door de heer E. B. van onze organisatie DigiTrust de audit NEN 7510 bij jullie uitgevoerd.

Op basis van deze audit zijn wij verheugd FuTec Systems B.V. het certificaat NEN 7510-1:2017+A1:2020 nl te kunnen toekennen.
Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking opgevraagd.

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Wederom ISO 27001 gecertificeerd

Onlangs is de controle-audit uitgevoerd inzake NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 nl.

Bij het uitvoeren van deze audit is vastgesteld dat u voldoet aan de eisen zoals deze worden gesteld en zijn getoetst bij de controle-audit.

Bij het toekennen van dit besluit is geen additionele informatie of informatie ter verduidelijking opgevraagd.
Het doel van de controle-audit was vast te stellen of uw managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is.

Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:
• interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
• algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
• openstaande verbeteracties;
• voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
• preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
• veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
• het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden van personeel.

Huisartsen West-Brabant, de basis op orde.

Na een intensief selectietraject voor het ICT-project ‘de basis op orde’ is FuTec Systems BV gekozen als ICT-partner voor de leden van HCWB – Huisartsencoöperatie West-Brabant.  Het project ‘de basis op orde’ is ontstaan doordat digitalisering/ICT sterk toeneemt in de praktijk en huisartsen door toenemende werkdruk vaak te weinig tijd hebben om invulling te geven aan alle actuele ICT-thema’s.

HCWB en FuTec Systems ondersteunen de praktijken om de kwaliteit van de ICT te borgen met als focuspunten:

1.           Veiligheid

2.           Continuïteit

3.           Beschikbaarheid.

Ondertussen is het project gestart en zullen de eerste praktijken binnenkort geïnventariseerd worden. Wij willen onze dank uitspreken naar Robin Verhoog en HCWB voor deze unieke samenwerking. #debasisoporde

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 088 – 130 8 130, email verkoop@futec.nl